کتاب جامعه مدینه در عصر نبوی ص نوشته عبدالله عبدالعزیز بن ادریس و ترجمه خانم دکتر شهلا بختیاری است. این کتاب نگاهی تقریبا جامع به وضعیت مدینه از جهت جغرافیایی، تاریخی، انسانی، همچنین گروهها و جمعیتهای مختلف ساکن در مدینه را در سه باب عمده گروههای ساکن در مدینه منوره در عصر نبوی/ تنظیم سیاسی اداری و اجتماعی قبایل در عصر نبوی/ حیات اجتماعی اقتصادی فرهنگی مدینه در عصر نبوی جمع کرده استکه به خواننده نگاهی جامع در خصوص مدینه عصر بعثت ارائه می نماید. کسانی که خواهان شناخت بهتر مدینه در زمان هجرت پیامبر می باشند بی نیاز از خواندن این کتاب نیستند. اطلاعات متعدد و قابل توجهی که این کتاب در اختیار مشتاقان تاریخ اسلام می گذارد می تواند نگاه آنان را نسبت به برخی اتفاقات و وقایع تاریخی تحت تأثیر خود قرار دهد. از جمله این اطلاعات، گزارشهایی است که در خصوص یهودیان مدینه ذکر گردیده است. نویسنده به معرفی بیست قبیله و طائفه از یهود ساکن در مدینه می پردازد که پیامبر تنها با سه گروه آنان درگیر شد اما مابقی در صلح و آرامش در مدینه زندگی کرده و از مواهب بودن با مسلمانان بهره مند بودند. همچنین در خصوص اوس و خزرج اطلاعات دقیق بسیاری ذکر گردیده که می تواند بر مطالعات تاریخ اسلام پژوهشگران تأثیر داشته باشد. 

این کتاب یکی از مفید ترین کتابهایی بوده که من در خصوص تاریخ اسلام خوانده ام و مطالعه آن را به تمامی علاقمندان به تاریخ اسلام توصیه بسیار می نمایم.

منبع : آخرین مطلبی که خواندم |کتاب جامعه مدینه در عصر نبوی ص
برچسب ها : مدینه ,کتاب ,نبوی ,تاریخ ,خصوص ,اسلام ,تاریخ اسلام ,جامعه مدینه ,کتاب جامعه ,کتاب جامعه مدینه